Welke stappen kunt u verwachten?

Van stap 1 tot en met 8 het proces van kennismaking tot oplevering.
Wat kunt u van ons verwachten en welke stappen worden doorlopen om het bouwen van uw Franse woning te realiseren, leest u hieronder

Stap 1

Afspraak in België of Nederland

Bij ons op kantoor onderzoeken we de haalbaarheid van uw vastgoedproject en antwoorden we op al uw vragen: “Waar is het leuk wonen? Wat kosten bouwkavels? Waar moet u rekening mee houden bij de aankoop van een onroerend? Hoe gaan we het project financieren? Wat met fiscale aspecten? enz… “Wij” lijsten zo, in the “Key-­‐quesLions” uw woon -­‐en zoekcriteria op! Zo kunt “U” zich een beeld visualiseren van uw toekoms&ge droomwoning en bent u klaar voor de volgende stap.

Stap 2

Afspraak in Frankrijk   oriëntatiedag

U heeft contact met ons opgenomen, dat we voor u een oriëntaLedag in Frankrijk kunnen organiseren. Dank u! We laten u enkele referentiewoningen en geselecteerde bouwpercelen zien en gaan gedetailleerd in op al uw vragen, waarna “Wij” uw concrete koopintentie verder in kaart brengen. Zo verwerK “U” inzichten over de verschillende aspecten van: de aankoop, de bouw of renova&e, uw woonconcept, de kwaliteit van de materialen, de budgetindicatie

Stap 3

Dienstverleningsovereenkomst ondertekenen

Na het oriëntatiebezoek in Zuid‐Frankrijk, zien we elkaar opnieuw bij ons op kantoor. In wederzijds vertrouwen gaan we samen over tot ondertekening van onze overeenkomst. Vraag onze menukaart aan! Afhankelijk van uw projectkeuzes begeleiden “wij” u bij het analyseren van de bouwvoorschriften, onderhandelen van de prijs, in het uitbrengen van een bod, bij het coördineren bij het opstellen van de wettelijke documenten: Offre‐d’achat, compromis-de-vente, acte authentique, “U” geeft uw akkoord over de koopsom en de verkoopvoorwaarden en ondertekent de “offre-d’achat”

Stap 4

Zoeken naar uw woonlocatie bouwkavel of renovatie pand

Na het oriëntatiebezoek in Zuid‐Frankrijk, zien we elkaar opnieuw bij ons op kantoor. In wederzijds vertrouwen gaan we samen over tot ondertekening van onze overeenkomst. Vraag onze menukaart aan! Afhankelijk van uw projectkeuzes begeleiden “wij” u bij het analyseren van de bouwvoorschriften, onderhandelen van de prijs, in het uitbrengen van een bod, bij het coördineren bij het opstellen van de wettelijke documenten: Offre‐d’achat, compromis-de-vente, acte authentique, “U” geeft uw akkoord over de koopsom en de verkoopvoorwaarden en ondertekent de “offre-d’achat”

Stap 5

Ontwerpen huis of renovatie en aanvraag bouwvergunning

De onderhandelingen en werkplanningen worden gestart met de Franse Arthsans, bouwpartners en leveranciers. U heeft de Acte de Vente getekend en u heeft de bouwvergunning op zak. Zo bent “U” eigenaar geworden van uw droomwoning. Gefeliciteerd!! “Wij” zijn daar ook blij om en hebben samen met u een eerste doel bereikt… “U” staat ter beschikking om uw ideeën en woonwensen verder te verfijnen met onze architect en maître d’oeuvre. En “U” ondertekent de aannemerscontracten. “Wij” plaatsen nog de noodzakelijke publicatiepanelen op loca&e, ter aankondiging van de goedgekeurde bouwvergunning en brengen de volledige bouwkosten (Calcul Budget Final”) in kaart.

Stap 6

Ondertekenen "Acte authentique de vente" en aannemerscontracten

De onderhandelingen en werkplanningen worden gestart met de Franse Arthsans, bouwpartners en leveranciers. U heeft de Acte de Vente getekend en u heeft de bouwvergunning op zak. Zo bent “U” eigenaar geworden van uw droomwoning. Gefeliciteerd!! “Wij” zijn daar ook blij om en hebben samen met u een eerste doel bereikt… “U” staat ter beschikking om uw ideeën en woonwensen verder te verfijnen met onze architect en maître d’oeuvre. En “U” ondertekent de aannemerscontracten. “Wij” plaatsen nog de noodzakelijke publicatiepanelen op loca&e, ter aankondiging van de goedgekeurde bouwvergunning en brengen de volledige bouwkosten (Calcul Budget Final”) in kaart.

Stap 7

Start van bouw of renovatie  

U bent op de hoogte van de uit te voeren werkzaamheden en keurde het gedetailleerde bouwbestek goed aan rechtstreekse voorwaarden met de Artisans en materialenleveranciers. Wij kunnen met de coördina&e en het projectmanagement van de bouw –of renovatiewerkzaamheden aan de slag. “U” blijK standby en stuurt u in wederzijds overleg bij met onze maître d’oeuvre. “Wij” vormen “uw ogen en oren” op de bouwwerf en sturen de vaklui aan. “U wordt voortdurend geïnformeerd over de status van het project.

Stap 8

De oplevering

“U” bent in de implementatiefase van de bouw beland en de opleveringsdatum staat er aan te komen… “Wij” plannen in chronologische volgorde hoe het lastenboek/bouwbestek is opgebouwd en wanneer de oplevering kan plaats vinden. “U” keurt ieder onderdeel van het beschreven lastenboek goed en u betaalt de “artisans en leveranciers” na overleg met onze maître d’oeuvre. “Wij” houden toezicht over de conformiteit van de uitgevoerde werken en verzekeren de 10-jarige aansprakelijkheid. Ook lekkende kranen worden na oplevering hersteld… Proficiat en welkom in “La Douce France”!

Innovatief

Verwacht het onverwachte!

Vakkundig

Het antwoord op alles waar u niet aan gedacht heeft!

Expertise

Bouwplezier is een niet te onderschatten factor voor het bouwproces!