GRONDWERK

Bouwrijp:


Voordat de bouw kan beginnen en de funderingen uitgezet kunnen worden zal het bouwperceel vrijgemaakt moeten worden van bomen en andere beplanting. De kosten hiervoor kunnen berekend worden na inspectie van het terrein en kennis van de te bouwen woning.

Funderingen:


Het bodemonderzoek bepaald de benodigde diepte van de funderingsbalken om op de juiste grondsamenstelling uit te komen, welke door de grondwerker uitgegraven dient te worden. De kosten zijn afhankelijk van (1) de diepte van de funderingen en het aantal m³ grond die zal worden uitgegraven en (2) eventuele aanwezigheid van rotsen.

Als er nog geen bodemonderzoek is uitgevoerd zal de offerte van de grondwerker een standaard funderingsdiepte voorzien van 50cm x 50cm. Mocht na het bodemonderzoek een diepere fundering voorzien moeten worden zullen deze kosten als meerwerk inrekeningen worden gebracht. Bij de ruwbouw fase zal ook de extra benodigde beton berekend worden.

Wanneer bij het uitgraven van de funderingen de grondwerker rotsen tegenkomt in de funderingbalk zal deze uitgehakt moeten worden met een speciale machine (brise a roche), deze machine met chauffeur kost 110€ exclusief BTW per uur. De aanwezigheid van rosten en de tijdsduur van deze werken zijn vooraf niet in te schatten en afhankelijk van de hardheid van de rots, vandaar dat deze kosten als variabele bijkomende kosten opgenomen zijn in de offerte.

Funderingsgleuven:
Uitgraven

Bewapenen

Betonneren

Rotsen:

Boren:


Nutsvoorzieningen:


Bij de bouw van een nieuwe woning zullen de nutsvoorzieningen op privé grond (eigen perceel) naar de meterkasten op de erfgrens nog aangelegd worden. Er zijn 4 nutsvoorzieningen nodig namelijk: drinkwater, telecom, elektra en rioolleidingen.

Via een uitgegraven gleuf van 50cm tot 70cm diepte zullen mantelbuizen met kabels en leidingen worden aangebracht. Deze mantelbuizen worden afgedekt met een zandlaag en een waarschuwingsnet, zodat men gewaarschuwd is bij het opgraven van de leidingen dat ze dicht bij de leidingen zijn.

 

Oprit en binnenplaats:


Oprit van grind "Dolemiet":

Bij het bouwen van een huis hoort ook het aanleggen van een oprit en parkeerplaatsen. Gezien de grotere oppervlaktes van de percelen voeren wij dat vaak uit in Dolemiet 0-30 (grind heeft formaat van 0 tot 3 cm).

Om verzakkingen van de oprit zoveel als mogelijk te voorkomen, voorzien wij eerst een onderlaag van gronddoek en grof Dolemiet 0-80 (0 tot 8 cm), na de bouw zal deze worden afgewerkt met een laag Dolemiet 0-30.

Wij raden aan om het Dolemiet in te sluiten met een houtenbalk (rond of vierkant), dit zorgt ervoor dat het dolemiet beter op zijn plek blijft liggen.

Oprit van beton:

Als er een oprit is met een hogere helingsgraad dan kan dolemiet door de regen wegspoelen en kunnen wij de oprit van beton voorzien. De oprit zal dan bekist worden en voorzien worden van bewapening met een betonwagen en een pompwagen zal de oprit dan in de beton worden gegoten.

Oprit van uitgewassen beton:

Voor een luxere afwerking van een oprit of looppad kan er ook gekozen worden voor uitgewassen beton.

Door deze methode krijgt het betonnen oppervlakte een authentieke, bijna ruwe uitstraling. Doordat de toplaag als het ware wordt verwijderd (hogedruk spuit) worden de onderliggende steentjes zichtbaar, dit geeft de nieuwe vloer een unieke uitstraling. De mate van dosering en het aanbrengen van de toplaag vergt vakmanschap.

Het is de bedoeling dat deze bindingsvertrager niet te diep inwerkt en over het gehele oppervlakte egaal is. Om dit te bereiken is de juiste samenstelling van groot belang net als het formaat van de steentjes in het beton. Door het toevoegen van kleurstof kan de natuurlijke kleur van de steentjes ondersteund worden waardoor een unieke vloer ontstaat.

Het uitkisten en bewapenen vraag extra tijd en na het storten van deze speciale betonmix zal na de stort behandeld worden met een bindingsvertrager, daarna kan het 8u tot 14u duren voordat de beton uitgewassen kan worden met een hogedrukspuit.

De kosten van uitgewassen beton ligt op: ....€ per m2

Binnenplaats van fijn grind "Dolemiet:

Binnenplaatsen voorzien wij vaak van fijner Dolemiet 0-10 en zorgt voor een mooiere afwerking.

Damwand:


Door hoogte verschillen op bouwpercelen werken wij regelmatig met een ‘enrochement’ natuurstenen damwand. Het volume en het zware vervoer met de benodigde machines om de blokken op zijn plaats te leggen bepaald de kosten van aanleg.

 

Zwembaden:


Het uitgraven van het zwembad gat gebeurt altijd door de grondwerker en zal in de vorm gegraven worden zoals die is afgesproken met de zwembad installateur. Ook de diepte van het zwembad zal in overleg met de zwembad installateur bepaald worden. Bij het opmaken van de offerte van het zwembad gaan wij uit van standaard omstandigheden waarbij de grondwerker zich redelijk kan verplaatsen op het terrein en dat de uitgegraven aarde ter plaats kan worden verwerkt.

Uitgraven:

Aanvullen:

Terras ondergrond:

Septiktank:


Op verschillende bouwpercelen is geen riool aanwezig en zal er een septik tank met vloeiveld geïnstalleerd worden. Om een septisch systeem te mogen aanleggen is een verplicht bodemonderzoek en goedkeuring van de SPANC vooraf aan de installatie nodig. Tijdens en na de aanleg zal de SPANC controles uitvoeren en bij goedkeuring een ‘conformité’ afgeven.

Septiktank:

Vloeiveld:

Tuin:


De grondwerker kan al basiswerken verrichten ter voorbereiding van de definitieve tuinwerken, zie hieronder enkele voorbeelden.

Grindpad met ronde balken:

Grond aanvullen:

Jeux de boules:

Olijfboom aanbrengen:

Potgrond aanbrengen:

Trap:

Rotsen verwijderen:


De aanwezigheid van rotsen is voorafgaand aan de werken niet in te schatten. Mochten tijdens het uitgraven van de funderingen of het zwembad het nodig zijn om rotsen te verwijderen dan zal de grondwerker een speciale machine moeten installeren om de rots stukje per beetje weg te hakken. Hoeveel tijd hij daarmee kwijt zal zijn is afhankelijk van de grote van de rots maar vooral de hardheid van de rots.
Deze kosten zullen daarom altijd als meerwerk worden doorberekend en kost 110€ exclusief BTW per uur.

 

 

 

Drainage:


Het bodemonderzoek kan soms verplichten om rond het pand een drainage aan te leggen. Reden hiervoor is dat er veel kleigrond bevind rond het pand en de funderingen te lijden hebben onder het inkrimpen en uitzetten van de klei in de verschillende seizoenen.

De drainage zorgt ervoor dat regenwater sneller weg kan en dat de klei met veel regen minder uitzet direct rond het pand.

Innovatief

Verwacht het onverwachte!

Vakkundig

Het antwoord op alles waar u niet aan gedacht heeft!

Expertise

Bouwplezier is een niet te onderschatten factor voor het bouwproces!