Energie neutraal bouwen of renoveren


  • Nieuwbouw:

De energie neutrale woning ook wel een  'CO2-neutrale woning', een 'balanswoning', 'actief huis' of een 'nul-woning' genoemd, heeft als doel dat er over een jaar evenveel, of zelfs meer energie wordt opgewekt als dat er verbruikt wordt.
De verwachte energiezuinigheid van een woning wordt berekend aan de hand van de energieprestatienorm (EPN) voor woningen. Deze energie studie richt zich op het gebouw gebonden energieverbruik zoals: warm tapwater, ventilatie, verwarming en verlichting.
Er wordt bijvoorbeeld dus geen rekening gehouden met energie die nodig is voor apparatuur zoals een vaatwasser of Quooker.
Als de uitkomst van de EPN berekening 0 aangeeft betekent dit dus dat de woning zichzelf voorziet in de gebouw gebonden energiebehoefte en dus een nul-woning is. Om tot deze uitkomst te komen dient het volgende in acht te worden genomen bij het ontwikkelen van een gebouw: terugdringen van energieverbruik, gebruik maken van duurzame energiebronnen (warmtepompen) en gebruik maken van efficiënte installaties.

Hoe bouwen wij een energie neutrale woning?
Energie neutrale woningen worden ook wel zelfvoorzienende of nul-op-de-meter-woningen genoemd. Zij dragen het energielabel A+++, het hoogst haalbare energielabel. Bij een energieneutraal huis zijn de volgende zaken vrijwel altijd toegepast:

  1. een extreem goede isolatie van alle wanden, de vloeren en het dak
  2. driedubbele beglazing (HR++ of HR+++ glas)
  3. een minimaal aantal m2 glasoppervlak voor zon inval
  4. pergola’s en overdekte terrassen die de zon blokkeren
  5. verwarming die werkt via een warmtepomp
  6. een warmwater voorziening op basis van een warmtepomp
  7. een luchtdichte woning
  8. een speciaal ventilatiesysteem.

Uiteraard blijft elke woning enige energie verbruiken en dus ook woningen in de hoogste en in de meest energiezuinige label. Om energie op te wekken en het verbruik te compenseren zijn daarom:

.......9. 12 tot 16 zonnepanelen nodig!

Zonnepanelen
Als u een huis laat bouwen door B&R France zijn de hier bovengenoemde 8 punten al standaard voorzien in de prijs van de woning, door punt 9 toe te voegen (zonnepanelen) zal de woning energie neutraal worden.

Verschillen tussen energieneutraal en passief wonen
Een zelfvoorzienende woning (passief wonen) is niet hetzelfde als een energieneutraal huis. Als u een zelfvoorzienende woning heeft, dan wekt deze niet alleen de eigen energie op, maar staat zelfs los van het energienet. Stroom wordt dan vaak opgeslagen in accu’s of er is een generator aanwezig voor de wintermaanden. Thuisaccu’s zijn momenteel nog erg duur, maar wel in opkomst. Een energie neutrale woning kan in de toekomst wel gemakkelijker tot een zelfvoorzienende woning worden omgebouwd, omdat een energie neutrale woning al erg zuinig met energie omgaat. Tot thuisaccu’s betaalbaar worden is het behouden van de elektriciteitsaansluiting en het leven in een comfortabele energie neutrale woning nog wel de meest efficiënte oplossing.


  • Renoveren:

Oudere woningen kennen vaak een hele lage energielabel en kunnen met een intensieve renovatie richting energie label B en misschien label A opgewaardeerd worden. De kosten om een nog hoger energie label te krijgen is vaak te kostbaar. Maar met een B-label voorkom je nadelen van de maatregelen tegen energieverslindende woningen!

Energiewetgeving
Gaat u een huis renoveren in Frankrijk? Momenteel geldt de nieuwe energiewetgeving in het land alleen nog voor nieuwe woningen. De vraag is echter hoe lang dat het geval blijft. Door nu alvast rekening te houden met de wetgeving kunt u er zeker van zijn dat ook de toekomstige verkoop geen probleem zal zijn.
Tot nu toe heeft Frankrijk net als Nederland een beleid waarin het gebruik van zonnepanelen en het isoleren van huizen wordt gestimuleerd. De Franse minister van het Ministre transition écologique et solidaire lijkt er echter op aan te sturen dat er een bonus/malus komt bij de verkoop van woningen. Voor huizen met een beter energielabel gaat er dan een bonus gelden, terwijl er een malus zal gelden (pénalité a la vente) voor de verkoop van minder zuinige woningen.
Tip: Renoveer Franse huizen grondig, volgens de huidige normen op het gebied van energie. Dat levert een gunstig energielabel op, die later van grote waarde kan blijken.