Energieneutraal bouwen


De energie neutrale woning ook wel een CO2-neutrale woning, een balanswoning, actief huis of een nul-woning, heeft als doel dat er over een jaar evenveel, of zelfs meer energie wordt opgewekt als dat er verbruikt wordt.

De verwachte energiezuinigheid van een woning wordt berekend aan de hand van de energieprestatienorm (EPN) voor woningen. Deze energie studie richt zich op het gebouw gebonden energieverbruik zoals: warm tapwater, ventilatie, verwarming en verlichting.

Er wordt bijvoorbeeld dus geen rekening gehouden met energie die nodig is voor apparatuur zoals een vaatwasser of Quooker.

Als de uitkomst van de EPN berekening 0 aangeeft betekent dit dus dat de woning zichzelf voorziet in de gebouw gebonden energiebehoefte en dus een nul-woning is. Om tot deze uitkomst te komen dient het volgende in acht te worden genomen bij het ontwikkelen van een gebouw: terugdringen van energieverbruik, gebruik maken van duurzame energiebronnen (warmtepompen) en gebruik maken van efficiënte installaties.

Hoe bouwen wij een energie neutrale woning?

Energie neutrale woningen worden ook wel zelfvoorzienende of nul-op-de-meter-woningen genoemd. Zij dragen het energielabel A+++, het hoogst haalbare energielabel. Bij een energieneutraal huis zijn de volgende zaken vrijwel altijd toegepast:

  1. een extreem goede isolatie van alle wanden, de vloeren en het dak
  2. driedubbele beglazing (HR++ of HR+++ glas)
  3. een minimaal aantal m2 glasoppervlak voor zon inval
  4. pergola’s en overdekte terrassen die de zon blokkeren
  5. verwarming die werkt via een warmtepomp
  6. een warmwater voorziening op basis van een warmtepomp
  7. een luchtdichte woning
  8. een special ventilatiesysteem

Uiteraard blijft elke woning enige energie verbruiken en dus ook woningen in de hoogste en in de meest energiezuinige tabel. Om energie op te wekken en het verbruik te compenseren zijn daarom:

  1. een dak vol zonnepanelen nodig!

Hoe bereken je een energie neutrale woning?

Een gespecialiseerd en onafhankelijk studiebureau laten wij uitrekenen hoe wij uw woning dienen te isoleren, ventileren en te verwarmen.

Om een rapport voor uw woning te kunnen opstellen wordt gekeken naar de exacte locatie van het bouwperceel (regionale temperaturen, hoogte tov zeeniveau,), de oriëntatie van de woning ten opzichte van de zon, het ontwerp en nog vele andere parameters.

Op basis van al deze gegevens kunnen zij uitrekenen hoe de woning te isoleren, te ventileren en te verwarmen. Deze stappen zijn nodig om het energie verbruik van de woning zo laag mogelijk te krijgen, zonder daarbij de kosten uit het oog te verliezen. Het moet wel betaalbaar blijven.

Als duidelijk is hoeveel energie er nodig is om de woning te verlichten, te verwarmen (of te verkoelen) en te voorzien van warmwater kunnen zij uitrekenen hoeveel zonnepanelen er nodig zijn dit verbruikt te compenseren.

De resultaten van deze studie zijn inzichtelijk en u ontvangt een energie-attest van het studiebureau.

Wat zijn de bijkomende kosten om een energie neutrale woning te bouwen?

Als u een huis laat bouwen door B&RFrance zijn de hier bovengenoemde 8 punten al standaard voorzien in de prijs van de woning, door punt 9 toe te voegen (zonnepanelen) zal de woning energie neutraal worden.