BOUWVERGUNNING

Permis de construire


Duur aanvraag:
2 maanden (in uitzonderlijke situaties 3 maanden)

Geldigheid:
3 jaar met optie tot verlening tot maximaal 5 jaar.

Waarvoor heeft u een PC (bouwvergunning) nodig?

 • Bouw van een woning
 • Aanleggen van een zwembad groter dan 100 m²
 • Het overkappen van een zwembad hoger dan 1,80m
 • Bouw van een schuur of poolhouse groter dan 20 m²
 • Aanbouwen van een veranda of garage groter dan 40 m²
 • Aanbouwen van een veranda of garage groter dan 20 m²
  als het totale oppervlakte woning en veranda/garage boven de 150 m² komt.

Download het formulier van de bouwvergunning:    Link   

Permis prealable


Duur aanvraag:
1 maand

Geldigheid:
3 jaar met optie tot verlening tot maximaal 5 jaar.

Waarvoor heeft u DP (aangifte werken) nodig?

 • Aanleggen van een zwembad kleiner dan 100 m²
 • Aanbouwen van een veranda of garage kleiner dan 40 m²
 • Aanpassing aan ramen/deuren in formaat of model, aanpassingen aan het dak.
 • Bouwen van een tuinmuur gelijk of hoger dan 2 meter

Download het formulier voor Declaration prealable de aangifte voorafgaand aan de bouw

Permis d'eménagement


Duur aanvraag:
3 maanden

Geldigheid:
3 jaar

Waarvoor heeft u een permis d’aménager nodig?
Bij het verkavelen van bouwgrond, een vergunning ‘permis d'aménager’ is nodig voor de aanvraag van bijvoorbeeld een verkaveling van meerdere bouwpercelen of voor een camping.


Download het formulier voor Permis d'amènager vergunning aanpassen van het terrein

Affichage


Elke bouwvergunning dient na afgifte te worden geafficheerd op de bouwplaats via een bouwbord, omwonenden worden op deze manier geïnformeerd over de aanstaande bouw.

 • Recours de voisins et des tiers (bezwaar tegen de bouwvergunning door buren of omwonenden) Periode van bezwaar: 2 maanden
 • Recours administratif (bezwaar tegen de bouwvergunning door landelijke of provenciale overheden. Periode van bezwaar: 3 maanden

Bewijs van affichage: Om een bewijs te kunnen aanleveren dat het bouwbord daadwerkelijk gedurende de 3 maanden van optie tot bezwaar is geplaatst, kunt u een l’huissier inschakelen. Een l’huissier zal minimaal 3x bekijken of het bouwbord juist is ingevuld en goed zichtbaar is voor omwonenden.

De kosten zijn gemiddeld genomen €75 x 3+€ 225,00

Innovatief

Verwacht het onverwachte!

Vakkundig

Het antwoord op alles waar u niet aan gedacht heeft!

Expertise

Bouwplezier is een niet te onderschatten factor voor het bouwproces!